O nas

Stowarzyszenie ” Dobra Droga”   stowarzyszenie
dzieci z wadami, zaburzeniami rozwojowymi i mózgowym porażeniem dziecięcym.

blog_wb_622531_1152253_sz_l

 

Historia powstania

Prekursorami dokonujących się na przestrzeni lat zmian w zakresie tworzenia niezbędnych form wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych byli ich rodzice i opiekunowie. Działając w ramach wspólnoty samopomocowej utworzyli oni w 2003 roku Stowarzyszenie Dobra Droga, które działa po dzień dzisiejszy.

Cel działalności

Najważniejszym celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, zmierzającej do poprawy ich społecznego funkcjonowania w środowisku życia oraz wsparcie rodzin z osobą niepełnosprawną w realizacji ich podstawowych funkcji.

Przedmiotem działalności

Stowarzyszenie prowadzi kompleksową, wieloaspektową, ciągłą terapię i rehabilitację skierowaną do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
tel.  600 249 847
NIP 753 224 29 60
REGON 160008820
KRS 0000218931

numer konta: PKO BP   97 1020 3714 0000 4102 0097 0954

SKŁAD ZARZĄDU:
Prezes: Elżbieta Klimas,
Zastępca Prezesa: Piotr Pydych,
Sekretarz : Joanna Anioł,
Księgowy : Wiesław Michna,
Skarbnik : Anna Szczegielniak,

KOMISJA REWIZYJNA:

Ryszard Margol,
Wioletta Seretny,
Barbara Mrowiec – Piórek

STATUT – pobierz

Informacja dodatkowa za rok 2019 pobierz

Sprawozdanie OPP – wyszukaj