Nasi podopieczni

Jakub Łyko

Oliwia Piórek

Jakub Seretny

Mateusz Gruszka

Karolina Dąbrowska

Emilia Pydych

Michał Pydych

Martyna Michna

Patryk Szczegielniak

Patryk Hajduk

Paweł Klimas